Kenyataan Akhbar Mengenai Isu Lynas
YB. Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin
Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai
Projek Lynas Advanced Materials Plant (LAMP)
pada Sesi Pendengaran Awam
Projek Lynas Advanced Materials Plant (LAMP)
di Universiti Malaysia Pahang, Kuantan, Pahang Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berkaitan Lynas
 merakamkan setinggi penghargaan dan
 rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada
 semua pertubuhan bukan kerajaan dan
 individu yang telah hadir dan memberikan pandangan 
dan saranan kepada ahli-ahli Jawatankuasa.
Semua pandangan dan maklum balas yang telah
 diberikan amat penting untuk membantu 
Jawatankuasa dalam usaha mencari kebenaran dan mengemukakan 
pandangan yang berwibawa kepada Kerajaan.
 Jawatankuasa juga memandang dengan 
serius beberapa isu yang dibangkitkan.

 Pertama ialah betapa pentingnya isu ini ditangani 
dengan bukti dan pendekatan saintifik. 
Semua pandangan yang berasaskan
 sentimen tidak akan membantu 
Jawatankuasa ini untuk mencari kebenaran yang diperlukan. 
Jawatankuasa berpandangan bahawa hanya
 melalui dapatan saintifik sahaja maka 
kita dapat menanggani isu Lynas ini dengan berwibawa.
 Sains boleh dibuktikan dan oleh itu, semua persoalan 
saintifik dan teknikal perlu ditangani dengan sains jua. 
Jawatankuasa akan menyarankan agar semua pandangan yang
 telah dikemukakan kepada Jawatankuasa ini akan 
dinilai dari segi kredibiliti saintifiknya dan 
usaha akan dilakukan untuk mendapatkan ‘scientific experts’ 
bagi memberikan pandangan yang bebas
 terhadap isu-isu yang dikemukakan.

Kedua, Jawatankuasa berpandangan bahawa projek Lynas 
telah mengundang reaksi yang berbeza. 
Tidak semua mereka yang hadir menentang sepenuhnya. 
Kebanyakan mereka berpandangan jika projek ini diteruskan, 
maka mereka memerlukan ‘
an extremely stringent enforcement measures to ensure compliance’.

Ketiga, kebanyakan mereka yang terlibat
 dalam pendengaran awam ini telah
 merujuk kepada laporan yang telah dibuat oleh kumpulan pakar 
dari International Atomic Energy Agency. 
IAEA adalah badan antarabangsa yang 
sangat berwibawa dan keputusan 
kerajaan untuk menjemput mereka bagi menilai kesesuaian 
projek ini menunjukkan betapa Kerajaan
 amat mengutamakan kepentingan awam.

Keempat, terdapat anggapan bahawa Lynas kurang melakukan
 ‘public engagement’ dari peringkat awal pelaksanaan projek ini.
 Projek yang sebegini besar serta strategik memerlukan proses 
‘engagement’ dengan semua pemegang taruh
 yang  melebihi ‘ordinary expectation’.

Akhirnya, keseluruhan isu Lynas ini memerlukan
 ketelusan dari semua aspek. 
Keyakinan awam hanya akan dapat diperkukuhkan
 melalui maklumat yang benar dan 
disokong dengan dapatan saintifik.
 Lynas adalah projek strategik yang dampaknya amat besar
 terhadap masa hadapan pembangunan sains dan teknologi di Malaysia.
 Ia adalah cabaran yang perlu dihadapi oleh Malaysia
 jika kita ingin menjadi negara maju.
 Tanggungjawab Jawatankuasa ini adalah untuk 
memastikan semua kebimbangan, 
saranan serta teguran masyarakat awam diberikan 
perhatian tinggi agar projek sebegini tidak 
mendatangkan mudarat kepada kesihatan dan kesejahteraan masyarakat 
awam serta kelestarian alam sekitar.
0 comments to "Kenyataan Akhbar Mengenai Isu Lynas"

Post a Comment

Powered by Blogger.

Follow by Email

Total Pageviews start 14 Mei 2012

About This Blog

KAPAK BLOG merupakan sebuah blog baru yang di wujudkan pada tanggal 14 Mei 2012. Kapak Blog adalah dinaungi di bawah BLOGGER KAPAK dengan sahabat blogger lain iaitu seperti SARFAMS, GERAKAN13, MALAYSIA BANGKIT, LAUT BIRU, TERATAK BISU, BANGSA AGUNG & lain-lain. Juga boleh follow di Twitter @Kapakblog

KAPAK BLOG

KAPAK BLOG

BLOGGER KAPAK

BLOGGER KAPAK

PERDANA MENTERI

PERDANA MENTERI

Popular Posts

BLOGGER KAPAK

KAWAN KAPAK

Followers

Blog Archive

Web hosting for webmasters